Europese coalitie tegen borstkanker
Strijden voor een optimale zorg

NL DE FR

De saga van de borstklinieken

Sinds 2007 bestaat er een Koninklijk besluit in België, waarin criteria worden gesteld opdat een centrum «Borstkliniek» mag genoemd worden. Er zijn zowel kwantitatieve als kwalitatieve criteria.

Een coördinerend centrum moet op zijn minst 125 nieuwe patiënten, vrouwen met borstkanker, per jaar behandelen, een satellietcentrum 60. Elke chirurg moet minstens 50 nieuwe gevallen per jaar opereren. En er moeten minimaal 2 chirurgen of gynaecologen in de kliniek werkzaam zijn aan een regime van 8/10de, alsook andere medische en paramedische specialisten. Al deze mensen moeten naast hun vakgebied ook een grondige kennis van borstkanker hebben.

Spijtig genoeg erkent dit KB het Centrum dat dus «Borstkliniek» mag genoemd worden, maar beschermt de vrouwen met borstkanker helemaal niet, want borstkanker mag nog altijd in eender welke kliniek en door eender welke chirurg of gynaecoloog behandeld worden, zelfs wanneer deze geneesheer slechts 5 vrouwen per jaar verzorgt !

Dit valt echt te betreuren want in de afgelopen maanden werd een wet uitgevaardigd, waarbij mensen met een oesophagus- of pancreaskanker verplicht behandeld moeten worden in een dienst speciaal aan deze aandoeningen gewijd, wat niet het geval is bij borstkankerpatiënten.

Europa Donna België dringt er bij de overheid op aan dat mensen met borstkanker verplicht in officieel erkende borstklinieken verzorgd worden. Hun overlevingskansen zijn beter, evenals hun levenskwaliteit. Hun behandeling is beter aan hun situatie aangepast.

Waar wacht de overheid op ?
Europa Donna heeft u nodig om ons in deze vraag bij te staan.

Dr Birgit Carly
Ondervoorzitster van Europa Donna Belgium

Redactie van de Newsletter d'Europa Donna Belgium n° 22, 2020

Waar zijn de borstkankerklinieken ?

 Raadpleeg de lijst van satelliet en coördinerende centra, alsook de centra die een Europees certificaat bekwamen op onze pagina Waar zijn de borstkankerklinieken ?