Europese coalitie tegen borstkanker
Strijden voor een optimale zorg

NL FR

Ontmoeting met de politieke beleidsmakers

Nadine Cluydts, Birgit Carly, Fabienne Liebens, Anne Vandenbroucke

Een onderhoud met Magda Demeyer, SPA volksvertegenwoordiger

Zoals we reeds vroeger vermeldden, is het onderwerp 'borstklinieken' één van de stokpaardjes van Europa Donna Belgium.
Diagnosestelling en behandeling in pluridisciplinaire, gespecialiseerde centra verbeteren namelijk niet alleen de levensverwachting maar ook de levenskwaliteit van patiënten.

Omdat het KB van maart 2003 omtrent de oncologische zorgverlening niet voldoet aan de Europese normen voor borstklinieken, stelde EDB een dossier op met aanbevelingen en voorstellen. Dit dossier werd overhandigd aan het kabinet van Minister van Sociale Zorg, Rudy Demotte. Magda De Meyer, sp.-a volksvertegenwoordiger nodigde EDB uit voor een eerste gesprek in juni 2004. Na Actie borst (georganiseerd door EDB en de Belgische Federatie tegen Kanker) te Antwerpen op 2 oktober, organiseerde zij een vergadering met Europa Donna Belgium, patiëntenbelangengroepen en iedereen, geïnteresseerd in de problematiek van borstkanker voor het opstellen van de vereiste criteria voor borstcentra (o.a. minimum aantal jaarlijkse ingrepen, ervaren gynaecologen, chirurgen, oncologen en radiotherapeuten, samenwerking met psychologen).

Na enkele weken van intensief overleg tussen Magda De Meyer en de verschillende gesprekspartners zag het voorstel van resolutie over borstklinieken in België het daglicht. Op 1 december 2004 werd het dossier aan de pers en aan de buitenwereld voorgesteld in het bijzijn van EDB.
Nu de politieke wereld de noodzaak aan dergelijke borstklinieken erkent, mogen we eindelijk spreken over een grote, Belgische stap voorwaarts in de strijd tegen borstkanker. EDB bedankt dan ook Mevr. De Meyer voor haar persoonlijke inzet en grenzeloos enthousiasme om dit project te verwezenlijken.