Europese coalitie tegen borstkanker
Strijden voor een optimale zorg

NL FR

Een klinische studie invoeren. Waarom is dit belangrijk ?

Waarom is het zo belangrijk in een klinische studie te stappen ?

Ziehier het verhaal van Mouna, 38 jaar en het even ware verhaal van Sandrine, 54 jaar. 

Mouna heeft 3 jonge kinderen en een meteen uitgezaaide kanker : ze heeft 3 letsels in de lever. Zij vraagt een 2e opinie net vóór de hormoon-therapie wordt gestart. Men stelt haar voor deel te nemen aan een Europese studie die als doel heeft haar ziekte beter te begrijpen. Men heeft haar niet verzwegen dat er geen directe "winst" garantie voor haar inzit en dat ze een biopsie van een leverletsel moet aanvaarden. Mouna twijfelt… Gaan ze haar niet als een “proefkonijn” gebruiken ? Haar echtgenoot moedigt haar aan. Zij ondertekent de geïnformeerde toestemming. Tegen alle verwachtingen in, toont de biopsie aan dat de kankercellen rijk zijn aan wat men noemt een HER2 antenne. Hierdoor wordt de hele therapeutische strategie gewijzigd en Mouna zal meerdere therapieën ondergaan die meer HER2-gericht zijn en die haar levens­verwachting sterk zullen verhogen. 

Sandrine reageerde niet op 3 zware chemo’s voorgeschreven voor haar “triple negatieve” uitgezaaide borstkanker die onverbiddelijk en zeer snel evolueert. Haar oncoloog zou haar een 4e reeks chemotherapieën kunnen voorschrijven zoals vermeld in de “guidelines”, maar moedigt haar aan het anti-kanker referentiecentrum te  raadplegen. Daar loopt een studie van een nieuw medicijn tegen kanker waarin veel hoop wordt gesteld, maar waarvan men het succes, noch de risico’s van de hoge toxiciteit kan becijferen. Sandrines angst wordt gekalmeerd door de coördinerende verpleegster : zij verzekert haar dat ze van zeer nabij gevolgd zal worden. Zij kan, op gelijk welk ogenblik beslissen om te stoppen met de studie. Sandrine reageert gedurende 2 jaar spectaculair op deze nieuwe immunotherapie. 

Wat onthouden wij van de verhalen van Mouna en Sandrine ? 

1. Klinische studies geven vaak een extra kans aan patiënten, betreffende diagnose en/of behandeling.  

2. Klinische studies worden beoordeeld door Ethische commissies en worden vaak gecontroleerd door een onafhankelijke commissie die bestaat uit deskundigen die niet bij het onderzoek betrokken zijn en die belast zijn met het waarborgen van de veiligheid voor de patiënt.  

3. Klinische studies bieden dikwijls een versterkte en gepersonaliseerde opvolging van de patiënt door verplegers in klinisch onderzoek. 

4. Het is belangrijk in een vroeg stadium van de ziekte het geheel aan  klinische studies te bekijken en niet bang te zijn er met de behandelende oncoloog over te praten. 

5. De Belgische oncologen uit het Noorden en Zuiden van het land werken samen en kunnen zodoende een rijke waaier aan klinische studies, die toegang verlenen tot innoverende behandelingen, voorstellen aan de patiënten.  


Dr Martine Piccart

 

Wenst U de papieren versie van onze newsletter in uw brievenbus te ontvangen ?

Het is eenvoudig, het volstaat om lid te worden van EDB.