Europese coalitie tegen borstkanker
Strijden voor een optimale zorg

NL DE FR

Edito. Banalisering

Banalisering.

Het is reeds enkele jaren, een tendens wat borstkanker betreft en deze werd nog erger door de gezond-heidscrisis.  Zowel de ziekenhuizen als de politiek werden in beslag genomen door de pandemie van Covid-19.

Begrijpelijk enerzijds, maar anderzijds gaat dit ten koste van mensen getroffen door kanker. De omgeving van de vrouwen getroffen door borstkanker is heel wat minder aanspreekbaar. Het begrip van die omgeving is duidelijk voor een deel verdwenen. Deze vrouwen zijn dan ook verloren. 

De lotgenotengroep « Vivre comme avant » getuigt hiervan : de vereniging kreeg nog nooit zoveel oproepen van vrouwen op zoek naar steun en een luisterend oor. 

Dit moet dringend veranderen. Het wordt tijd dat de gemeenschap zich opnieuw inzet voor vrouwen getroffen door borstkanker. Het is tijd dat de zorgverstrekkers de vrouwen opnieuw optimaal kunnen verzorgen en onder hun hoede nemen met optimale begeleiding, zowel op medisch vlak als op psychosociaal en affectief vlak. 

Europa Donna Belgium vraagt dringend aan de ziekenhuizen, politici en media om zich opnieuw in te zetten voor vrouwen getroffen door borstkanker, en dit niet enkel in deze maand oktober, borstkankermaand, maar nog heel wat langer. 

Dank om Europa Donna Belgium in haar acties te steunen.

Dr Birgit Carly

Ondervoorzitster van Europa Donna Belgium

Redactie van de Newsletter d'Europa Donna Belgium n° 22, 2021

 

Wenst U de papieren versie van onze newsletter in uw brievenbus te ontvangen ?

Het is eenvoudig, het volstaat om lid te worden van EDB.