Europese coalitie tegen borstkanker
Strijden voor een optimale zorg

NL FR

Toespraak van Prinses Mathilde op de First Europa Donna Belgium Awards

Dames en Heren,

Toen Europa Donna mij uitnodigde om hier vanavond het woord te nemen, twijfelde ik geen ogenblik! Ik ben ten zeerste verheugd hier aanwezig te zijn voor de eerste uitreiking van de Europa Donna Awards op het gebied van de strijd tegen borstkanker. Meer dan ooit ben ik er mij van bewust dat borstkanker een probleem is waarvoor de maatschappij niet onverschillig mag blijven. Niemand is inderdaad veilig voor deze ziekte die vrouwen – maar soms ook mannen – treft van alle leeftijden, uit alle milieus, van overal ter wereld zonder enig onderscheid.

Als jonge vrouw treft mij dat diep. Ik voel mij nauw verbonden met de duizenden vrouwen in België die in remissie van borstkanker leven of nog steeds in behandeling zijn tegen de ziekte.

Ik heb verschillende keren met een aantal van hen kunnen praten, en wat mij telkens opvalt, is hun moed, hun boodschap van hoop en affectie voor al die vrouwen die tegen borstkanker vechten.

Ik wens de nadruk te leggen op deze positieve boodschap. Iedere dag wordt bij duizenden vrouwen borstkanker vastgesteld. Zij beginnen dan hun lang en moeizaam gevecht naar genezing. Zij moeten weten dat genezen vandaag mogelijk is; een genezing die vergemakkelijkt wordt door een juiste diagnose en correcte behandeling. Borstkanker is een ziekte die men kan overwinnen. Inderdaad, de vooruitgang die geboekt wordt op het vlak van onderzoek en geneeskunde, evenals de vele inspanningen – soms met wisselend succes - op het gebied van preventie, laten toch een zeker optimisme toe.

Ik wil het belang onderstrepen van adequate preventie die volgens mij zeer belangrijk is: “Beter voorkomen dan genezen”. Ik lanceer hier zelfs een oproep gericht aan alle vrouwen, jonge maar ook oudere, om zich regelmatig te laten controleren bij hun gynaecoloog, met in begrip van een mammografie. Zelfs indien deze techniek haar beperkingen heeft, wordt zij beschouwd als het beste middel om vroegtijdig kanker op te sporen.

Bovendien wil ik het belang benadrukken van een integratie van de psycho-oncologie in de behandeling. Tijdens mijn contacten met vrouwen met borstkanker, heb ik kunnen vaststellen dat ze zich dikwijls heel eenzaam voelen. Zelfs indien de familie, vrienden en buren ... actief aanwezig zijn, moet de vrouw en zij alleen strijd voeren tegen deze ziekte. De psychologische gevolgen zijn niet te onderschatten: depressie, ongerustheid, angst, vermoeidheid die niet altijd erkend wordt door de omgeving ... bepalen mede het genezingsproces. Een psychosociale kwaliteitsbegeleiding die integraal deel uitmaakt van de oncologische zorgverlening lijkt mij onmisbaar. De vrouw is tegenwoordig beter geïnformeerd en wordt daardoor opnieuw meester van haar lichaam. Zo kan ze ook weloverwogen keuzes maken. Goede contacten tussen enerzijds de patiënten en anderzijds de geneesheer en zorgverleners passen binnen een globale en pluridisciplinaire benadering. De relationele dimensie van de zorgverlening moet vandaag op meer professionele leest worden geschoeid.

Dames en heren,

Met de hulp van familie, maar ook van organisaties die vaak met vrijwilligers werken, slagen vrouwen met borstkanker erin het hoofd te bieden aan de dagelijkse uitdagingen van deze ziekte. Ik feliciteer alle mensen, organisaties, onderzoekers, artsen, zorgverleners, sociale werkers en beleidsmakers ... die vastberaden de tijd nemen om naar die vrouwen te luisteren, én zich ertoe verbinden middelen te vinden die deze vrouwen helpen een moeilijke periode in hun leven te overbruggen. De projecten die vanavond gelauwerd worden, beantwoorden aan deze menslievende roeping. Tenslotte, wens ik mijn respect én bewondering te uiten voor al diegenen die iedere dag onvermoeibaar ijveren om deze ziekte te bestrijden. Wees ervan overtuigd dat uw gevecht ook het mijne is en dat het sensibiliseren voor deze ziekte mij nauw aan het hart ligt. Vandaar mijn aanwezigheid hier vanavond.

Ik wens u nog een aangename avond en een hoopvolle toekomst.

Ik dank u voor uw aandacht.

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mathilde neemt een probleem van vrouwen ter harte

Borstkanker, een probleem waarmee heel veel vrouwen in België geconfronteerd worden, laat HKH Prinses Mathilde niet onverschillig.

Integendeel… Vrouwen met borstkanker aan het woord laten, dat was de bedoeling van het rondetafelgesprek met Prinses Mathilde op het Koninklijk Paleis in april 2003. Niet alleen de technische aspecten en de behandeling kwamen toen aan bod. Het gesprek ging vooral over wat deze jonge en minder jonge vrouwen hadden meegemaakt.
Zij brachten hun persoonlijk verhaal op een openhartige en gevoelige manier, met een boodschap vol strijdlust, emotie, waardigheid en hoop.

De interesse en het engagement van Prinses Mathilde voor de strijd tegen borstkanker wordt vandaag opnieuw bevestigd door Haar aanwezigheid en door de eer die Zij ons bewijst met haar actieve rol in de ceremonie van de First Europa Donna Belgium Awards. Zij heeft bijzondere belangstelling voor de vroegtijdige opsporing van borstkanker en voor de psychosociale dimensie van de behandeling.
Door de Awards persoonlijk aan de laureaten te overhandigen, legt Zij een onderling verband tussen hen en hun projecten. Op Haar manier brengt zij een boodschap van hoop en menslievende solidariteit.

Europa Donna Belgium