Europese coalitie tegen borstkanker
Strijden voor een optimale zorg

NL DE FR

Een gift doen

Doordat Europa Donna Belgium een vrijwilligersorganisatie is, zonder regelmatige inkomsten, hebben wij geldelijke steun nodig om in staat te zijn verder te werken.

Eenmalige gift

Misschien bent U onze doelstellingen genegen en bent U bereid ons een eenmalige gift te doen? Wij zouden U daarvoor zeer dankbaar zijn.

Onze bankrekening is :
IBAN : BE42 0015 0438 8154
BIC : GEBABEBB
van Europa Donna V.Z.W
W. Churchill-laan 11/30
1180 Brussel

Hebt U vrienden of vriendinnen die onze doelstellingen onderschrijven, geef onze gegevens door.

Voor meer inlichtingen, contacteer ons per mail : info@europadonna.be

Andere mogelijkheden om ons te helpen

Bekijk de andere blz. van onze website : U zult zeker een mogelijkheid vinden om ons te helpen en U nuttig te maken in overeenstemming met Uw persoonlijkheid.