Een gift doen

Doordat Europa Donna Belgium een vrijwilligersorganisatie is, zonder regelmatige inkomsten, hebben wij geldelijke steun nodig om in staat te zijn verder te werken.

Eenmalige gift

Misschien bent U onze doelstellingen genegen en bent U bereid ons een eenmalige gift te doen? Wij zouden U daarvoor zeer dankbaar zijn.

Onze bankrekening is :
IBAN : BE42 0015 0438 8154
BIC : GEBABEBB
van Europa Donna V.Z.W
W. Churchill-laan 11/30
1180 Brussel

Hebt U vrienden of vriendinnen die onze doelstellingen onderschrijven, geef onze gegevens door.

Voor meer inlichtingen, contacteer ons per mail : info@europadonna.be

Andere mogelijkheden om ons te helpen

Bekijk de andere blz. van onze website : U zult zeker een mogelijkheid vinden om ons te helpen en U nuttig te maken in overeenstemming met Uw persoonlijkheid.