Europese coalitie tegen borstkanker
Strijden voor een optimale zorg

NL DE FR

Nieuwsbrief - Newsletter 2015

Borstkanker. Op welke manier kan de kwaliteit van de zorg gegarandeerd worden?

Hoe kan aan iedere patiënt de best mogelijke opvolging en behandeling geboden worden?

Is deze vraag relevant in ons land?

Het Belgisch gezondheidszorgsysteem hoort bij de meest performante.
Er is ontegensprekelijk vooruitgang geboekt in de behandeling van kanker. Oncologische programma's en de erkenning van diensten dragen bij tot de kwaliteitsbewaking.
Maar door de grote verscheidenheid en specialisatie is het uitgesloten dat vandaag iedereen alles even adequaat doet. Niet alle ziekenhuizen kunnen dezelfde kwaliteit aanbieden.
De vraag is dus inderdaad relevant.

Dagelijks worden Kom op tegen Kanker, de Stichting tegen Kanker, borstkanker.net, Europa Donna Belgium, lotgenotengroepen en andere patiëntenverenigingen geconfronteerd met vragen van patiënten en hun omgeving: "Welke behandeling is best en waar?"

Maar hoe moet men samen met de huisarts en behandelende artsen, kiezen waar naartoe als er geen objectieve criteria zijn?

De erkenning door de overheid van borstklinieken die de gepreciseerde kwaliteitscriteria respecteren en naleven, en wiens resultaten op regelmatige basis geëvalueerd worden zal de mogelijkheid bieden aan de patiënten om meer objectieve keuzes te maken.

De evaluatie van de ziekenhuizen en borstklinieken gebeurt op vrijwillige basis. De transparantie die er komt door de publicatie van de resultaten zal ertoe bijdragen dat patiënten een overwogen keuze kunnen maken.

Maakt deze transparantie over de kwaliteit van de borstklinieken trouwens geen onlosmakelijk deel uit van patiëntenrechten?

Wat betreft borstkanker, de meest voorkomende kanker bij vrouwen, lopen momenteel twee projecten: de borstklinieken en de kwaliteitsindicatoren in oncologie specifiek voor borstkanker.

>> De borstklinieken

>> De kwaliteitsindicatoren in oncologie specifiek voor borstkanker

De positie van Europa Donna Belgium

Europa Donna Belgium heeft zich in het verleden ingezet voor de erkenning van borstklinieken en zal zich verder inzetten voor de toepassing van de uitgevaardigde richtlijnen. Maar EDB zal er vooral ook over waken dat de vrouw benaderd wordt als patiënte én als mens met de vraag voor kwaliteitscontrole van de psychologische begeleiding in de borstklinieken.

Europa Donna Belgium hoopt ook dat de lijst van borstklinieken die aan de vooropgestelde criteria beantwoorden en de door hen gerapporteerde evaluatie voldoende houvast bieden zodat de patiënten en hun artsen betrouwbare conclusies kunnen trekken.

Wij durven verder op uw steun rekenen.

U kan reageren via e-mail info@europadonna.be en u kan onze werking versterken met uw financiële steun

Wenst U de papieren versie van onze newsletter in uw brievenbus te ontvangen ?

Het is eenvoudig, het volstaat om lid te worden van EDB.