Europese coalitie tegen borstkanker
Strijden voor een optimale zorg

NL

Agenda 20148 okt.2014 –Werken na borstkanker

Europa Donna Belgium werkt mee aan een studieproject over werkhervatting voor vrouwen na borstkanker : welke inlichtingen en begeleiding hebben deze vrouwen nodig wanneer ze wensen hun werk te hervatten en te behouden ?

Dit project (15/01/14-31/03/16)wordt gefinancierd door de Koning Boudewijnstichting in het kader van een vraag door Pink Ribbon. De studie wordt geleid door Prof.Ph.Mairiaux van de Universiteit Luik, in samenwerking met Prof. E.Van Hoof van VUB.

Meer inlichtingen over dit project "werkhervatting".


Artikel lezenSeptember 2014 -brief naar de belgische Euro-parlementariërs

Op initiatief van de europese Europa Donna Coalitie stuurt Europa Donna Belgium een brief naar de belgische Euro-parlementariërs om hun aandacht te trekken op het "Breast Cancer Awareness Report” en de hieraan verbonden tentoonstelling die zal plaatsgrijpen in Straatsburg tijdens de deelzitting van 1-3 oktober.


Artikel lezen

3 juni 2014 - Symposium Voeding en Kanker

Eerste symposium Voeding en Kanker : namiddag met als doelpubliek artsen, dietisten, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en anderen die beroepshalve geinteresseerd zijn in voeding.

De onderwerpen zijn : kankerpreventie,welke voedingsadviezen geven bij welk type kanker, de rol van lichaamsbeweging bij kankerpreventie,tijdens en na de behandeling.

Plaats : Diamantcentrum, A.Reyerslaan 80,1030 Brussel.
Datum : dinsdag 3 juni 2014,13u-17u.

Verdere inlichtingen en inschrijving op de webpagina van het Symposium.


Artikel lezen


22 mei 2014 - De Stichting Kankerregister organiseert een informele bijeenkomst om een project voor te stellen voor de evaluatie van de kwaliteitsindicatoren i.v.m. de zorg voor borstkankerpatienten

Dank aan de steun en aan de financiële middelen die de Stichting tegen Kanker ter beschikking stelt kan de Stichting Kankerregister voor de periode 2007-2008 een evaluatie van de zorgindicatoren voorstellen(diagnose,TNM klassering,neoadjuvante behandeling,heelkunde,adjuvante behandeling) met overlevingscijfers i.v.m.borstkanker.

Dit voor de centra in Wallonië en in het Brussels hoofdstedelijk gewest.

Europa Donna deelt neem aan de bijeenkomst.


Artikel lezen


21 maart 2014 - 20 jaar Europa Donna

Het 20-jarig bestaan wordt gevierd  en er is uitnodiging voor een receptie.

Sinds haar oprichting is Europa Donna de verdediger van de vrouwen in de strijd tegen borstkanker. Na die 20 jaren zijn er 46 deelnemende landen bereikt.Aangezien veel nationale vertegenwoordigers deelnemen aan het EBCC zal Europa Donna van de gelegenheid gebruik ùmaken om die verjaardag te vieren.Een delegatie van EDB zal met plezier deelnemen.


Artikel lezen


20 maart 2014 - Algemene Vergadering Europa Donna

Ter gelegenheid van de Europa Donna Conferentie zal de algemene vergadering gehouden worden. De algemene vergadering die in nov.2013 in Praag gehouden werd heeft de zwaartepunten voor dit jaar vastgelegd. In Glasgow zullen de besturen van de verschillende landen van gedachten wisselen over de activiteten en strategiën, Europa Donna Belgium zal daaraan deelnemen.


Artikel lezen


19-21 maart 2014 - 9de Europese Borstkankerconferentie ( EBCC) in Glasgow

Europa Donna is medeorganisator van dit belangrijk europees congres, Europa Donna Belgium zal deelnemen.

Het is een multidisciplinaire samenkomst voor alle beroepen die zich richten op de strijd tegen borstkanker.Dit wetenschappelijk congres heeft als doel de meest recente inlichtingen en evoluties mee te delen , te debateren over de meest optimale behandelingen  en deze nieuwe kennis over te dragen naar de dagelijkse praktijk.

De vraag « Leven met kanker » wordt niet alleen medisch bekeken maar ook met het oog op levenskwaliteit.

De Europese vereniging « Europa Donna » zal de resultaten van dit congres in haar programma opnemen om politiekers en beleidvoerders in te lichten over de verbeteringen in de strijd tegen borstkanker.

Voor inlichtingen : www.europadonna.org/events/ebcc-9.


Artikel lezen