Europese coalitie tegen borstkanker
Strijden voor een optimale zorg

NL DE

Europa Donna Belgium

De Europese Coalitie tegen Borstkanker Europa Donna is actief in 46 landen.

Dit Europees netwerk kwam er niet toevallig, het is ontstaan uit de wil om de steun en de solidariteit van vrouwen in Europa te bundelen in de strijd tegen borstkanker.

In Europa sterven jaarlijks ongeveer 70.000 vrouwen aan borstkanker. Het is een internationaal probleem dat internationaal moet aangepakt worden.

Europa Donna gaat de strijd aan tegen borstkanker. Zij richt zich tot regeringen, overheden, overheidsinstellingen, instellingen in de gezondheidszorg, vrouwenorganisaties, wetenschappers, de media en de publieke opinie.

In 1998 startte het Belgische Europa Donna forum zijn sensibiliseringsactiviteiten. Het ligt in de bedoeling van Europa Donna Belgium om de beleidsverantwoordelijken te informeren en aan te zetten tot doeltreffende maatregelen in de strijd tegen borstkanker.

Europa Donna Belgium biedt vrouwen de mogelijkheid om zich te informeren. Vrouwen kunnen echter ook, door te lid te worden, de sensibiliseringsacties naar politici en media ondersteunen. Deze acties worden uitgewerkt door communautaire werkgroepen, die de gevoeligheden inzake taal en cultuur in België respecteren, in deze werkgroepen zitten gezondheidswerkers,patienten en ex-patienten.

De Raad van Bestuur is samengesteld uit leden van de verschillende gemeenschappen in België. De Raad vertegenwoordigt Europa Donna op nationaal en Europees niveau en coördineert de acties en initiatieven.

Europa Donna Belgium organiseert jaarlijks een symposium, geeft een nieuwsbrief uit en verleent haar medewerking aan de organisatie van een wetenschappelijk congres, dit in samenwerking met Eusoma en EORTC.

 

Lidorganisaties

van de algemene vergadering

Borstkanker Vlanderen
Verenigt lotgenotengroepen
Vivre comme avant
Le cancer du sein, nous l'avons vécu et nous pouvons vous aider
 Fight X Live asbl  

Fight X Life
Une association qui lutte contre le cancer au départ de la boxe

 

 

Statuten

De statuten van Europa Donna Belgium zijn te vinden op de site van het Belgisch Staatsblad