Europese coalitie tegen borstkanker
Strijden voor een optimale zorg

NL

Agenda voor 2013

2012-12-4 Deelname Europa Donna Belgium aan de europese conférentie « Physical activity at the service of the fight against breast cancer in Europe"
Van 12u30 tot 14u, Europees Parlement te Brussel (Zaal A5E2)
Gedetailleerd programma : http://www.sp4ortetcitoyennete.com/presence_conf.htm
2012-12-1 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Europa Donna Belgium in de lokalen van Amazone, Brussel.
2012-11-19 &20 Deelname Europa Donna Belgium aan internationaal forum voor patientenorganisaties georganiseerd door de Firma Roche in Zürich.Het thema is : “Improving the Outlook for Women with Breast Cancer”.
2012-11-17 Deelname Europa Donna Belgium aan dag voor patienteninformatie over de gevolgen van borstkanker georganiseerd door J. Lamote, Borstkliniek UZ Brussel en P.Lievens, Revalidatiewetenschappen VUB.
De vergadering gaat door in VUB campus Jette-Laarbeeklaan 103 1090 Brussel.
Gedetailleerd programma : http://upv.vub.ac.be/aanbod/borstkanker-maar-wat-daarna.
2012-11-18 Gala van « Cerf-Volant »vzw.in het Conservatorium van Brussel.Europa Donna neemt deel aan dit familiaal evenement.
Gedetailleerd programma : http://www.cerfvolantasbl.be
2012-10-25 Colloquium in het Parlement van de Waals-Brusselse Federatie "Enjeux actuels de la prévention et du dépistage du cancer du sein" georganiseerd door de CDH groep van het Parlement.
Koningstraat 72 1000 Brussel.
Programma : Enjeux actuels de la prévention et du dépistage du cancer du sein.
2012-10-17 & 18 Deelname Europa Donna Belgium aan de 3°conferentie van de EORTC, European Organisation for Research and Treatment of Cancer,over levenskwaliteit (Quality of Life, Symptom Research and Patient Reported Outcomes in Cancer Clinical Trials Conference) in het Europees Parlement te Brussel.
Inlichtingen : http://www.eortc.org/news/3rd-eortc-quality-life-symptom-research-and-patient-reported-outcomes-cancer-clinical-trials.
2012-10-19 & 20 Europa Donna, medeorganisator van BELGIAN BREAST MEETING, nodigt U uit om deel te nemen aan de editie 2012.
Het gedetaillerd programma vindt U op www.belgianbreastmeeting.be.
2012-10-15 Hou 15 oktober vrij voor de INTERNATIONAL BREAST HEALTH DAY.


International Breast Health Day 


Elk jaar maakt de europese coalitie tegen borstkanker een afspraak met de europese jonge meisjes en met de europese vrouwen om hen te wijzen op:
-het belang van gezonde levensstijl voor de gezondheid van hun borsten en voor de preventie van borstkanker.
-het belang van vroegtijdige borstkankeropsporing

Gedetailleerd programma: www.breasthealthday.org.

Video

2012-10-11 Deelname aan de dag “ Action support Cancer” georganiseerd door de Cancer Support Group asbl.
Berlaymontgebouw Brussel van 12 tot 15 u.
2012-10-10 Op 10 oktober vanaf de middag zal Europa Donna Belgium aanwezig zijn met een stand in het Europees Parlement te Brussel om de parlementariers te motiveren.
2012-10-5 (Brussel) en 12 (Antwerpen) Informatiedag Actie Borstkanker 2012 georganiseerd door de Stichting tegen Kanker en Europa Donna Belgium.Gelegenheid om alle facetten van de ziekte te bekijken : preventie, opsporing, diagnosestelling en behandeling.
Voor meer informatie consulteert U : www.kanker.be.
2012-10-30 Deelname aan conferentie die de vereniging “Au sein des femmes” organiseert ter gelegenheid van de grote Feestdag van “ Le Ruban de l’espoir” in Ottignies en Genval.
Programma : www.auseindesfemmes.be 
2012-9-30 Deelname Europa Donna Belgium aan bijeenkomst KCE met patienten"Belgian guideline on prevention and treatment of adverse events of chemo- and radiotherapy"
2012-9-29 & 30 "Relais pour la vie" in Verviers, georganiseerd door de Stichting tegen Kanker.
Europa Donna Belgium is aanwezig en vormt een ploeg. We nodigen geinteresseerden uit om mee te doen en verwachten ook een ploeg uit de Duitstalige Gemeenschap. Schrijf in voor de ploeg van Europa Donna Belgium : www.relaispourlavie.be.
Het inschrijvingsgeld 10€ gaat volledig naar de Stichting tegen Kanker
2012-9-29 Europa Donna Belgium neemt deel aan congres over borstprothesen, "The Beautifull Breast", georganiseerd door de Oncologische Interventionele Vereniging in Hotel Metropole 1000 Brussel
Programma : www.interventionaloncologysociety.org/The_Beautiful_Breast second Annual IOS meeting.
2012-9-25 Persconferentie van het magazine Pink Ribbon om 11 h.
2012-9-22 Europa Donna Belgium neemt deel aan de conferentie "Europa Donna Advocacy Leader Conference Sept 2012"
te Milan http://europadonna-theeuropeanbreastcancercoalition.
2012-9-14 Eerste Vormingsdag georganiseerd door de European Organisation for Research and Treatment of Cancer, EORTC met als doelgroep de actieve leden van de patientenzelfhulpgroepen en de “patientenverdedigers”:
“One day introduction to EORTC Trials”.
Gedetailleerd programma: www.eortc.org.
2012-6-2 & 3 Relay for Live met de International Community of Brussels 2012 in Waterloo.
www.relaispourlavie.be/relays/international-community-brussels-2012-2nd-edition.
2012-5-26 & 27 Levensloop georganiseerd door de Stichting tegen Kanker te Braine-l’Alleud. Een team van Europa Donna Belgium neemt deel.
Het concept is eenvoudig...omdatkanker nooit ”slaapt”betekent hij een dagelijks gevecht voor patienten en hun omgeving.
Levensloop is geen wedstrijd maar een uitnodiging tot samen beleven en tot zelfoverstijging in de strijd tegen kanker.
Gedurende 24 uren lossen ploegen elkaar af op de piste,om het even aan welk tempo.


Relais pour la vie Europa Donna Belgium Braine l'alleud 25 avril 2012 Relais pour la vie Europa Donna Belgium Braine l'alleud 25 avril 2012 Relais pour la vie Europa Donna Belgium Braine l'alleud 25 avril 2012 Relais pour la vie Europa Donna Belgium Braine l'alleud 25 avril 2012
Relais pour la vie Europa Donna Belgium Braine l'alleud 25 avril 2012 Relais pour la vie Europa Donna Belgium Braine l'alleud 25 avril 2012 Relais pour la vie Europa Donna Belgium Braine l'alleud 25 avril 2012 Relais pour la vie Europa Donna Belgium Braine l'alleud 25 avril 2012.

2012-5-9 tot 12 Europa Donna Belgium neemt deel aan de 13e Belgian surgical week georganiseerd in Spa
2012-5-5 Europa Donna Belgium geeft een voorstelling over “Borstklinieken” ter gelegenheid van de Akademische Zitting ter gelegenheid van de 10° verjaardag van EDL
Meer inlichtingen : europadonna.lu.
2012-4-6 Europa Donna komt op RTL Télévie.
2012-3-30 Bijwonen viloncelrecital te Lasne georganiseerd door Cerf Volant asbl
Meer inlichtingen.
2012-3-23 Europa Donna Belgium neemt deel aan de Algemene Vergadering van EUROPA DONNA, the euopean Breast Coalition.
2012-3-21 au 24 Europa Donna Belgium neemt deel aan de 2012 European Breast Cancer Conference, EBCC8 , in Wenen.
2012-3-16 Europa Donna Belgium neemt deel aan het colloqium “Notre défi positif. Un autre regard sur le cancer” georganiseer door “Au Sein des Femmes Belgique” in LouvainLN .
Inlichtingen: www.auseindesfemmes.be.
2012-3-15 &16 Europa Donna Belgium neemt deel aan conferentie van de European Organisation for Research and Treatment of Cancer , EORTC waarop 50jaar vooruitgang tegen kanker gevierd wordt.
Inlichtingen : www.eortc.org/50anniversary.
2012-3-13 Europa Donna Belgium neemt deel aan de tweede rondetafelconferentie over borstkankeropsporing .De resultaten en de aanbevelingen van een recente studie door het Kenniscentrum (KCE) over vrouwen met verhoogd risico voor borstkanker worden voorgesteld en besproken.
KCE link

2011-12-10 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Europa Donna Belgium in de lokalen van Amazone, Brussel.Er werden nieuwe leden verwelkomd en er werd een nieuwe Raad van Bestuur verkozen.
2011-10-22&23 Europa Donna Belgium is aanwezig op de 10°conferentie van EDPan European in Malta. De samenvatting van de conferentie is on line on line beschikbaar.
2011-10-1 Symposium ”Borstkanker zonder grenzen” georganiseerd door Naboram en Logo in Antwerpen met als doel de betere samenwerking tussen verzorgenden en multiculturele organisaties.
Meer info : Naboram website
2011-9-6 Deelname door Europa Donna Belgium aan de eerste rondetafelconferentie over borstkankeropsporing georganiseerd door de Minister voor Sociale Zaken en Volksgezondheid over een voorstel tot wijziging van de nomenclatuur voor borstkankerscreening door de Tehchnische Raad van het RIZIV

2010-12-04 Concert Trio Carlo Van Neste
Meer informatie op www.bozar.be, tel. (02)507 82 00.
2010-11-26 Vijfde uitgave van de Actie Borstkanker
Meer informatie op www.kanker.be, tel. (02)733 68 68.
2010-10-07 tot 2010-10-25 Par les yeux d'une amazone
Gratis fototentoonstelling in het Sint-Pieterziekenhuis, site Caesar de Paepe, Cellebroersstraat 11, 1000 Brussel.
2009-10-11 Vijfde uitgave van de Breast Cancer Walk/Run (BCWR)
Wandeling en jogging van 5 of 10 km ten bate van de strijd tegen borstkanker in het Terkamerenbos en het Zonieënwoud. Voor meer informatie, zie http://www.bcwr.be.
2009-10-16 Symposium over het thema Kanker, seksualiteit en vruchtbaarheid georganiseerd in samenwerking met de Stichting tegen Kanker en andere partners in het Auditorium Passage 44 in Brussel.

Meer informatie vindt u op http://www.kanker.be of tel: 02/736.99.99
2009-10-9 Europa Donna Belgium neemt deel aan de Awareness Day Cancer and Prevention, georganiseerd door de Cancer Support Group van de Europese Commissie in Brussel.
2009-10-3/4 Op 3 en 4 oktober 2009 neemt Europa Donna u mee naar de tentoonstelling Together Against Breast Cancer
Als kunst aanzet tot denken over lichaam en ziel
Lokatie:
Grote Markt 19
1000 Brussel
Data:
 • 3 Oktober 2009 11.00 - 18.00
 • 4 Oktober 2009 11.00 - 16.00
  Gratis toegang
2009-02-17 In het parlementaire huis, vergadert voor de derde keer de Interparlementaire Borstkanker Groep, met niet minder dan 10 Europa Donna leden en 20 senatoren en tweede Kamerleden van verschillende partijen.

Interparlementaire BorstKanker Groep

Op 17 februari, in het parlementaire huis, vergadert voor de derde keer de Interparlementaire Borstkanker Groep , met niet minder dan 10 Europa Donna leden en 20 senatoren en tweede Kamerleden van verschillende partijen.

Gedurende deze vergadering, hebben Europa Donna en de Stichting tegen Kanker belangrijke dossiers voorgesteld, om van onze regering een verbetering van de behandeling van borstkanker en ook vorderingen in de preventie van Borstkanker te behalen. Wij hebben ook voor verbetering van levenskwaliteit gepleit.

De dossiers werden door specialisten voor elke sector voorgesteld. Het publiek toonde veel aandacth en oplettendheid en wij hebben veel vragen kunnen beantwoorden.

De volgende punten stonden op de agenda:
 • De dringende nood aan meer doorzichtigheid voor de borstklinieken en de bekendmaking van erkende centra.
  Voorgesteld door Dr. Pia Cox van de Stichting tegen Kanker
 • Preventie : de oproep voor terugbetaling van preventieve geneesmiddelen voor vrouwen met verhoogd risico.
  Voorgesteld door Dr. Fabienne Liebens van Europa Donna Belgium en Professor Patrick Neven
 • Genezen: De risico's van osteoporose geassocieerd met kankerverzorging en recht op bifosfonaten in preventieve behandelingen om dit risico te verminderen.
  Voorgesteld door Dr. Serge Rozenberg
 • Het recht op verzekeringen voor mensen die borstkanker overleven.
  Voorgesteld door de FBCC Stichting tegen Kanker

Wij zullen jullie zeker op de hoogte houden van de gevolgen van deze vergadering. De eerste actie die we verwachten is de publicatie op de website van de FOD - gezondheid van de lijst van de erkende Borstklinieken die aan de vereisten van Koninklijk verordening van 26 april 2007 tegemoet komen. Deze verordening stelt de norm van gespecialiseerde oncologische zorgen vast voor de behandeling van borstkankerpatiënten.


2008-10-18 De jaarlijkse Algemene Vergadering van Europa Donna Belgium vindt plaats in Amazone in Brussel. Een nieuwe raad van beheer wordt verkozen en de verschillende werkgroepen rapporteren over hun activiteiten van het afgelopen jaar.
2008-10-17 Tijdens de infodag op Actie Borstkanker 2008 bespreken experts de stand van zaken op het vlak van preventie, opsporing, diagnose en behandelingen van borstkanker.

U kunt het conferentieboek hier downloaden.
2008-10-15 De vorige en huidige nationaal vertegenwoordigster van Europa Donna Belgium, namelijk Mariane De Vriendt en Rita De Coninck, nemen deel aan de First National Representative Day and the First Breast Health Day in Milaan, een initiatief van de Europese Coalitie.
2008-10-12 De 4de editie van de Brussels Breast Cancer Walk (5km) en Run (10 km) gaat door in het Ter Kameren Bos. Deze actie wordt georganiseerd door ULB Sports in samenwerking met de zelfhulpgroep Vivre Comme Avant. Ook heel wat leden van Europa Donna Belgium zijn erbij.
2008-10-09 Europa Donna Belgium neemt deel aan de Awareness Day Cancer and Prevention, georganiseerd door de Cancer Support Group van de Europese Commissie in Brussel.
2008-10-3/4 De tweede editie van de Belgian Breast Meeting wordt georganiseerd. Net zoals bij de European Breast Cancer Conferences, nemen zowel professionele gezondheidswerkers als leden van Europa Donna Belgium deel.
De vorige voorzitster van Europa Donna Belgium, Nadine Cluydts en de huidige, Vanessa Cipollini, modereren samen een zeer succesvolle sessie over levenskwaliteit. Verschillende leden van Europa Donna Belgium nemen als deskundige spreker deel aan dit tweedaagse congres.

2007-10-08 Europa Donna Belgium in concert: Fight against breast cancer
Europa Donna Belgium wil een muzikaal eerbetoon brengen aan borstkankerpatiënten, hun familieleden, naasten en aan hun zorgverleners. Een ode aan hun moed, hun veerkracht en hun strijdlust om aan de ziekte en de behandeling ervan het hoofd te bieden. Het is de bedoeling om de zeer uiteenlopende emoties die patiënten en alle betrokkenen ervaren in muziek weer te geven. De muzikale weergave van die gevoelens gaande van ongeloof, verdriet, wanhoop, woede, berusting, strijdvaardigheid tot hoop en vreugde maakt het project uniek.
2007-06-24 Cycle for life
Patiënten en het medisch personeel van 7 universitaire oncologische centra vormen 1 front. Hierbij gesteund door familie, wielertoeristen, sympathisanten en bekende Vlamingen.

2006-06
 • Presentatie van een informatieavond over Levenskwaliteit en Borstkanker, ingeleid voor de Schepen van Voorzorg en Gezondheid van de Gemeente Watermael-Bosvoorde.
 • Deelname van 2 leden van de bestuursraad aan Senaatsvergadering Europa Donna France.
 • Deelname aan Symposium Breast Cancer: New Paradigms.
 • Presentatie van Wetsontwerp borstklinieken, Brussel.
2006-05
 • Deelname aan Brussels Breast Cancer Walkdoor alle leden bestuursraad Europa Donna Belgium.
 • Deelname aan Symposium Cancer du sein en 2006UVC St. Pieter; Brussel.
 • Deelname vergadering voorbereiding Aktie Borstkanker.
 • Vergadering werkgroep website Europa Donna Belgium.
2006-04
 • Deelname vergadering werkgroep Sensibilisering borstkankeropsporing.
 • Deelname Europese Enquête over patiëntenrechten in de ziekenhuizen.
 • Vergadering werkgroep Active Citizen Network
 • Vergadering werkgroep screening Europa Donna Belgium.
 • Vergadering met Stichting Tegen Kanker over Aktie Borstkanker.
2006-03
 • Deelname aan 5th European Breast Cancer Conference, Nice door 8 leden van de Algemene Vergadering.
 • Deelname stemming Nice Manifesto.
 • Deelname aan benefiet sportmarathon David Lloyd, Brussel door 5 leden Algemene Vergadering.
 • Deelname aan de Algemene Vergadering Europa Donna – The Breast Coalition door meerdere leden van de bestuursraad.
2006-02
 • Deelname aan vergadering Werkgroep campagne bevordering borstkankeropsporing.
 • Deelname vergadering voorbereiding Belgian Breast Meetingin Brussel.
 • Deelname internationale enquête Advanced and Metastastic Breast Cancer
2006-01
 • Deelname aan 5Th Biennial International Meeting: Endocrine Treatment and Gynaecological Cancers door 2 leden bestuursraad.

2005-12 Levenskwaliteit en Borstkanker
Presentatie van een informatie avond over “Levenskwaliteit en Borstkanker”, ingeleid voor de Schepen van Voorzorg en Gezondheid van de Gemeente Zaventem.
2005-12 Levenskwaliteit en Borstkanker
Presentatie van een informatieavond over “Levenskwaliteit en Borstkanker”, ingeleid voor de Schepen van Voorzorg en Gezondheid van de Gemeente Vorst.
2005-12 Breast Cancer Symposium 2005
Deelname aan het 28th Annual San Antonio Breast Cancer Symposium 2005 in San Antonio.
2005-11 Europa Donna-Pan European Conference
Deelname van enkele leden van de raad van bestuur aan het 7de Europa Donna Pan European Conference in Rome.
2005-11 Activiteiten Europa Donna Belgium
Presentatie van het referaat over de activiteiten van Europa Donna Belgium door een lid van de raad van bestuur, in Rome.
2005-11 Medical Women’s Association Belgium
Presentatie van een referaat op het 14de Symposium van de Medical Women’s Association Belgium
2005-11 Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire
Deelname aan de 27ste dagen Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire met als onderwerp : "Dogmes et doutes : revue critique des standards en sénologie".
2005-11 Internet, pers, media: nieuwe begrippen in de medische communicatie
Presentatie van het referaat: « Internet, pers, media: nieuwe begrippen in de medische communicatie » door een lid van de raad van bestuur op het congres in Deauville.
2005-11 Advocacy Training
Deelname van twee leden van de raad van bestuur aan de « Advocacy Training » in Milaan.
2005-11 Voorbereiding « Belgium Breast Meeting »
Deelname van twee leden van de raad van bestuur aan de vergadering ter voorbereiding van de « Belgian Breast Meeting » in Brussel.
2005-10 Gala diner Breast Awareness
Deelname aan het gala diner « Breast Awareness » in het Europese Parlement. Brussel.
2005-10 Euregionaal Forum “Levensvreugde”
Deelname aan het Euregionaal Forum “Levensvreugde” georganiseerd door het Ministerie van Gezondheid van de Duitstalige Gemeenschap. Eupen.
2005-10 “ECCO 13 – Patiënten programma”
Deelname aan “ECCO 13 – Patiënten programma” in Parijs.
2005-10 The importance and the quality of diagnosis
Presentatie van het referaat: « The importance and the quality of diagnosis », door een lid van de raad van bestuur in het kader van “ECCO 13 – Patiënten programma” in Parijs.
2005-10 Algemene Vergadering
Algemene vergadering van Europa Donna Belgium vzw op haar hoofdzetel te Brussel.
2005-10 Breast Cancer in the EU-25
Deelname aan de receptie georganiseerd door het Europese Parlement « Breast Cancer in the EU-25 », met informatie posters over borstkanker in verschillende lidstaten van de EU-25. Brussel.
2005-10 Colloquium Borstkanker: een oproep voor actie
Europa Donna Belgium’s colloquium « Borstkanker: een oproep voor actie » in het halfrond van de Senaat, in samenwerking met de Interparlementaire groep Borstkanker en de Stichting tegen kanker.
2005-10 Café-santé: Borstkanker te lijf
Deelname aan «Café-santé: Borstkanker te lijf » georganiseerd door de zelfhulpgroep Naboram. Elzenveld, Antwerpen.
2005-10 Voorbereiding « Belgium Breast Meeting »
Deelname aan de vergadering ter voorbereiding van de « Belgium Breast Meeting » in Brussel.
2005-06 Kosten van een screeningsmammografie
Onderzoek naar de kosten van een screeningsmammografie in België en medewerking aan het referaat van dr. De Wolf over de screeningskosten in Europa ter gelegenheid van de vergadering van de Europese parlementaire groep tegen borstkanker. Europese Parlement Brussel.
2005-06 Brief aan Minister van Volksgezondheid Rudy Demotte
Brief aan Minister van Volksgezondheid Rudy Demotte ter gelegenheid van de vergadering van de Raad van de Europese Ministers van Volksgezondheid op 3 juni in Luxemburg. Daarin werd het standpunt van Europa Donna Belgium, die ijvert voor een waar gezondheidsbeleid inzake kanker in Europa, benadrukt.
2005-05 Borstkanker Informatieavond
Presentatie op een informatieavond te Hoeilaart.
Ingeleid door de Schepen van Sociale Zaken en Gezondheid.
2005-05 Breast Care Patient Forum
Deelname aan de vergadering georganiseerd door Novartis te Milaan.
2005-05 Kerncel sensibilisatie voor borstkanker in Vlaanderen
Deelname aan de tweede samenkomst van de kerncel te Brussel.
2005-05 Breast Cancer Run
Deelname aan de looptocht/wandeling georganiseerd door de American Women's Club of Brussels ten voordele van het wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker.
2005-05 Hope for a promising future
Deelname aan de 2de internationale patiëntenconferentie in Milaan: "Hope for a promising future, new advances in breast cancer treatment".
Presentatie van onze poster en onze recente acties.
2005-04 Lobbying for best practice in Europe
Deelname aan de Europese enquête van Europa Donna.
2005-03 Conferentie "Borstklinieken in België
Deelname aan de Luikse Gynaecologie- en Verloskundedagen, meer bepaald aan de conferentie over borstklinieke in België.
2005-03 Brief aan de universiteiten
Brief aan de decanen van de faculteiten geneeskunde over de stand van zaken van de senologie-opleidingen aan de faculteiten geneeskunde.
2005-03 Wat moet u weten over borstkanker?
Deelname aan de conferentie "Wat moet u weten over borstkanker?" georganiseerd door Vivre comme avant.
2005-03 Levenskwaliteit en borstkanker
Presentatie op een informatieavond te Waterloo.
Ingeleid door de Schepen van Voorzorg.
2005-02 Kerncel sensibilisatie voor borstkanker in Vlaanderen
Deelname door 2 leden van de Raad van Bestuur aan de eerste samenkomst van de kerncel te Brussel.
2005-01 Oprichting Belgisch Nationaal Wetenschappelijk Consilium "Borstkanker"
Deelname door 2 leden van de Raad van Bestuur aan de oprichtingsvergadering te Brussel.
2004-12 Overleg met politieke vertegenwoordigers
Overleg met verschillende politieke vertegenwoordigers in het kader van onze acties voor de erkenning van de borstklinieken in België en de verbetering van het nationale borstkanker opsporingsprogramma.
Zie ook Ontmoeting met de politieke beleidsmakers, Europa Donna Belgium Newsletter, nr. 5
2004-12 Medico legal issues in Breast Cancer Care
Deelname aan het jaarlijkse symposium van de Belgische Vereniging voor Senologie: Medico legal issues in Breast Cancer Care. Brugge.
2004-12 Medewerking opstelling programma van de 5de European Breast Cancer Conference
Medewerking aan de opstelling van het wetenschappelijke programma van de 5de European Breast Cancer Conference, die zal plaatsvinden te Nice in maart 2006.
2004-12 Persconferentie: Voorstel van een resolutie betreffende borstklinieken in België
Deelname aan de persconferentie: Voorstel van een resolutie betreffende de implementatie en de normering van de borstklinieken in België. Magda De Meyer, sp.a (Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers – Federaal Parlement), Brussel.
Zie voor meer informatie: tekst van de resolutie.
2004-11 Algemene Vergadering Europa Donna
Vertegenwoordiging van Europa Donna Belgium op de Algemene vergadering van de Europese Coalitie. Wenen.
2004-11 European Breast Cancer Advocacy Training
Deelname van een lid van de raad van beheer aan de Europa Donna European Breast Cancer Advocacy Training Course. Milaan, 12-14 november 2004.
2004-11 Zenith
Presentatie over “Levenskwaliteit en borstkanker” en organisatie van een informatiestand op “Zenith” (Heysel). Brussel.
2004-11 Cursus borstkanker
Deelname aan de eerste cursus over borstkanker georganiseerd door de “Sectie Borst” van het Koninklijk Belgisch Genootschap Heelkunde. Brussel
2004-10 Algemene vergadering
Algemene vergadering van Europa Donna Belgium vzw te Eupen.
2004-10 Rondetafelconferentie betreffende borstklinieken
Deelname aan een rondetafelconferentie met de bedoeling een voorstel van resolutie te formuleren betreffende de implementatie en de normering van de borstklinieken in België. Magda De Meyer, sp.a (Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers – Federaal Parlement), Brussel.
2004-10 Europa Donna Luxemburg
Deelname aan verschillende evenementen georganiseerd door Europa Donna Luxemburg, ter gelegenheid van de wereldmaand tegen borstkanker. Luxemburg
2004-10 Actie Borstkanker
Symposia “Actie Borstkanker”, te Brussel en Antwerpen, georganiseerd door de Belgische Federatie tegen Kanker in samenwerking met Europa Donna Belgium.
2004-09 First Europa Donna Belgium Awards
First Europa Donna Belgium Awards in het Paleis der Academiën te Brussel, in aanwezigheid van HKH Prinses Mathilde.
2004-09 Participation in Policy making: Criteria for the selection of civic NGO’s
Deelname aan de conferentie: “Participation in Policy making: Criteria for the selection of civic NGO’s”, ingeleid door The European Economic and Social Committee. Brussel
2004-09 Persconferentie
Persconferentie, samen met de Belgische Federatie tegen Kanker, als inleiding van de maand oktober 2004, wereldmaand tegen borstkanker. Brussel
2004-09 Focus on Female malignancies
Voorstelling van Europa Donna Belgium en haar acties op het symposium: “Focus on Female malignancies”, ingericht door Schering Plough. Grimbergen.
2004-09 Belgian Cancer Patients Needs Study
Deelname aan de vergadering over de voorlopige resultaten van de: Belgian Cancer Patients Needs Study, ingeleid door de Federale Openbare Dienst (Algemeen Bestuur van het Beleid van de Zorgeenheden.). Brussel.
Zie ook: Professionele psychosociale begeleiding: een Belgische enquête, Europa Donna Belgium Newsletter, nr. 5
2004-09 Artikel Newswic
Redactie van een artikel over Europa Donna Belgium voor het blad Newswic, uitgegeven door Women International Club.
2004-07 Ontmoeting met Magde De Meyer
Een delegatie van Europa Donna Belgium ontmoet Magda De Meyer (sp.a parlementslid) in.