Europese coalitie tegen borstkanker
Strijden voor een optimale zorg

NL FR

Europa Donna Belgium: actief in Europa Donna, de Europese Borstkanker Coalitie

Mariane De Vriendt
 

Europa Donna Belgium vzw is het Belgische forum van Europa Donna the European Breast Cancer Coalition. Vandaag zijn 38 nationale fora lid van de coalitie, waaronder de 25 landen van de Europese Gemeenschap.

Wat bindt ons? De realisatie van de tien doelstellingen, gaande van kwaliteitsvolle landelijke opsporingsprogramma’s, informatie-uitwisseling, een kwaliteitsvolle behandeling gekoppeld aan psycho-sociale begeleiding, tot deelname aan klinische studies, enz.

Elk forum heeft een afgevaardigde in de Algemene Vergadering van de Coalitie, de European Delegate genoemd, en een nationaal vertegenwoordiger, National Representative.
Zij onderhouden wekelijkse contacten met de coalitie, en zijn verantwoordelijk voor een vlotte communicatie tussen het Europese secretariaat in Milaan en het Belgische forum.

Ter illustratie een greep uit onze activiteiten met ED in 2005.

Verzoek om medewerking.

 • In 2005 werd EDB aangesproken om lid te zijn van het Adviescomité voor de 5th European Breast Cancer Conferencein Nice (21-25 maart 2006). Een verzoek dat we graag inwilligden. Dankzij de inbreng van de leden van de RvB brachten we voor het programma interessante suggesties aan, waarvan een aantal weerhouden werden. Een vijftal leden van de RvB zullen de conferentie bijwonen.
 • EDB verleende haar medewerking aan het dossier borstklinieken op Europees niveau (EUSOMA – accreditations), meer specifiek in verband met de rol die ED kon spelen in de pleitbezorging voor de realisatie van borstklinieken.
 • EDB rapporteerde over haar activiteiten en over de situatie in ons land in verband met borstkanker. We werkten onder andere ook mee aan de Lobbying for best practice questionnaire, Update questionnaire en aan Europa Donna News, waarvan de resultaten voorgesteld worden op Europese activiteiten, op de website van ED en in wetenschappelijke publicaties

Deelname aan Europese activiteiten

 • De 7th Pan European Conference ging vorig jaar (4-6 november 2005) door in Rome, en werd naast de Europese afgevaardigde en de nationaal vertegenwoordiger, bijgewoond door Nadine Cluydts en Johanna Schröder.
  EDB werd geselecteerd om haar advocacy activiteiten in België voor te stellen. Birgit deed dit met overtuiging en enthousiasme. Onder het motto Growing step by stepschetste zij het groeiproces van EDB, wat duidelijk gewaardeerd werd.
 • Jaarlijks organiseert de Europese Coalitie in Milaan de Advocacy training voor leden van de fora. In november 2005 namen Bénédicte Servais en Odette Klaes, evenals vertegenwoordigers van de andere 37 fora, de gelegenheid graag te baat om deel te nemen.
 • In 2005 zette ED haar pleitbezorging verder in het Europese Parlement. Naast de vergaderingen van de European Parliamentary Group on Breast Cancer (EPGBC), ging in oktober een postertentoonstelling door (17-21 oktober) . Belangrijkste topics waren het opzetten van borstkankeropsporingsprogramma’s in de 25 Europese lidstaten en de oprichting van borstklinieken. De herziene versie van de Guidelines for Specialist Breast Units werd er officieel voorgesteld.
  Een tiental leden van EDB waren aanwezig in het Europese Parlement. Het Parlement werd voor deze gelegenheid in roze verlicht.
 • Leden van EDB namen deel aan het patiënten programma van ECCO 13 in Parijs.

Contacten met andere fora

 • EDB was ook aanwezig op events van andere fora. Onlangs ging Chantal Goossens naar Luxemburg, Françoise Beauraing en Bénédicte Servais naar Parijs.

Samenwerken op Europees niveau is ontzettend boeiend, en soms ook heel confronterend.
In gedachtewisselingen en debatten komt duidelijk tot uiting hoe verschillend de situatie in landen van de fora vandaag zijn, en dit zowel op het vlak van algemene gezondheidszorg als op vlak van vroegtijdige opsporing en behandeling van borstkanker.
Sommige fora organiseren bijvoorbeeld fondsenwerving voor de aankoop van een mammografietoestel in een ziekenhuis dat voor een grote regio zal instaan. Situaties in andere landen confronteren ons met het feit dat de gezondheidszorg in België tot de beste in Europa behoort. Toch hebben we ook hier bijvoorbeeld op het gebied van behandeling en psycho-sociale opvang van vrouwen met borstkanker nog een lange weg te gaan.

Samenwerken op Europees niveau versterkt ons solidariteitsgevoel onder vrouwen en geeft ons elan voor de werking van Europa Donna Belgium.

Meer lezen over Europa: op de website is een link met de website van de Europese Coalitie.
Meer lezen over de europese interparlementaire groep borstkanker: http://www.epbgbc.org.