Europese coalitie tegen borstkanker
Strijden voor een optimale zorg

NL FR

News 2015 - De borstklinieken

Borstkanker. Op welke manier kan de kwaliteit van de zorg gegarandeerd worden?

De borstklinieken

In België is er sinds maart 2003 een Koninklijk Besluit dat de zorg voor patiënten met borstkanker reglementeert en organiseert.
De tekst beoogt duidelijk de verbetering van de kwaliteit van zorg en beklemtoont het multidisciplinair karakter ervan. Dit KB was ongetwijfeld een stap in de goede richting, die echter verdere uitwerking vereist.
volstaat om het besluit aan te passen aan de specifieke problematiek van bepaalde kankers en er voor de toepassing voldoende financiële middelen te voorzien.

Borstklinieken: er is een wetenschappelijke en Europese richtlijn.
Op basis van wetenschappelijke richtlijnen aanvaard door de European Society of Breast Cancer Specialists (Eusoma), de Breast Cancer Cooperative Group van EORTC ( European Organisation for Research on Treatment of Cancer) en Europa Donna en de richtlijnen gepubliceerd in 2000 in de European Journal of Cancer, heeft het Europees Parlement in 2003 en 2006 een resolutie goedgekeurd waarin aan de lidstaten gevraagd wordt om borstklinieken te organiseren en te erkennen die beantwoorden aan specifieke kwaliteitscriteria. Want het staat al lang buiten kijf dat een echte multidisciplinaire behandeling van kanker, meer specifiek borstkanker, 30% en meer kansen biedt op genezing.

Op 20 juli 2007 verscheen in het Belgisch Staatsblad een Koninklijk Besluit dat de normen vastlegt voor de erkenning van borstklinieken, waarin de kwaliteits- en kwantiteitsnormen van Eusoma bijna integraal overgenomen zijn.

Dit besluit is in werking getreden op 1 januari 2008. Erkenning en de controle op de borstklinieken zijn bevoegdheden van de Gemeenschappen.

Ondanks wetenschappelijke en Europese richtlijnen, een Europese resolutie en een KB in 2007 zijn er in ons land vandaag nog steeds instellingen die zichzelf als borstkliniek uitroepen zonder erkenning en officieel label.

De borstklinieken moeten voldoen aan een groot aantal criteria, waarvan de volgende de belangrijkste zijn:

  • beschikken over een medisch en para-medisch hooggekwalificeerd team,
  • chirurgische opvolging door gespecialiseerde en ervaren chirurgen ( minstens 150 nieuwe kankers opereren per jaar per centrum, met minstens 50 ingrepen per chirurg),
  • een multidisciplinaire opvolging garanderen met regelmatige herevaluatie van elke behandelingsstrategie,
  • in de mogelijkheid zijn om verschillende therapeutische protocols voor te stellen,
  • klinisch onderzoek integreren en stimuleren onafhankelijk van de pharmaceutische industrie,
  • evaluatie van de resultaten garanderen,
  • een adequate psychosociale aanpak aanbieden.

EDB betreurt dat naar aanleiding van reacties uit de medische wereld en de ziekenhuizen, de normen in België verlaagd werden: 125 nieuwe gevallen per jaar voor een erkend centrum, 65 voor satellietcentra centra en 30 ingrepen per chirurg.

Voor meer informatie: Les cliniques du sein: un besoin et une attente
Dr. D. Vander Steichel, Directeur scientifique de la Fondation contre le Cancer
Dr. B. Carly, Présidente de la Section Sein de la Société Royale Belge de Chirurgie
http://www.kanker.be/alles-over-kanker/alle-types-kanker/borstkanker/borstklinieken

 

<< Voorgaande artikel: Op welke manier kan de kwaliteit van de zorg gegarandeerd worden?

Volgende artikel: Kwaliteitsindicatoren in oncologie specifiek voor borstkanker >>

Wenst U de papieren versie van onze newsletter in uw brievenbus te ontvangen ?

Het is eenvoudig, het volstaat om lid te worden van EDB.