Europese coalitie tegen borstkanker
Strijden voor een optimale zorg

NL DE FR

Verwezenlijkingen

1. De georganiseerde borstscreening

Een georganiseerde, gecontroleerde borstscreening met een opkomst van 70 % doet de mortaliteit tgv borstkanker met 30 % dalen, werd in grote studies aangetoond eind de jaren negentig; vanaf dat ogenblik heeft Europa Donna Belgium zich ingezet om deze bevolkingsscreening in België op te starten.
In September 2000 hielden we een persconferentie waarop de toenmalige Minister van economische zaken en pensioenen, Frank Vandenbroucke uitgenodigd werd!
Hij beloofde die dag aan de leden van Europa Donna Belgium om het programma borstscreening in België te starten en hij hield woord. De borstscreening startte in Vlaanderen in 2001 en in Wallonië en Brussel in 2002.

2. De Borstklinieken

In de jaren negentig verschenen meerdere wetenschappelijke artikels, die aantoonden dat vrouwen met borstkanker, behandeld in een multidisciplinair centrum en geopereerd door een chirurg die meer dan 30 vrouwen met borstkanker opereert per jaar, een betere overleving hebben (20%) dan vrouwen, behandeld in een klein niet gespecialiseerd centrum.
In 2003 werd een Europese resolutie goedgekeurd door het Europees parlement, die hun lidstaten vraagt om borstklinieken op te starten.
Vanaf dat ogenblik heeft Europa Donna Belgium er bij de overheid op aangedrongen om een wet rond borstklinieken te maken. In 2007 verscheen het Koninklijk Besluit rond borstklinieken op vraag van Minister Rudy Demotte, Minister van volksgezondheid en economische zaken, dit na het verschijnen van de resolutie rond borstklinieken van Magda De Meyer in 2004 en het wetsvoorstel van François Roelandts De Vivier in 2005..

3. Interparlementaire werkgroep Borstkanker (IPWGBK)

Op aandringen van Europa Donna Belgium hebben Magda De Meyer, volksvertegenwoordigster SPA en François Roelants De Vivier, Senator MR in 2005 de IPWGBK opgericht. Sindsdien bestaat de groep uit meer dan 50 leden van parlement en senaat.

4. Terugbetaling medicatie

In 2006 toonde een wetenschappelijke studie een enorme verbetering aan van de overleving van vrouwen met borstkanker, positief voor het proteine Her2/ neu, door toediening van trastuzumab ( Herceptine ®), naast de klassieke chemotherapie behandeling. Europa Donna Belgium heeft er toen bij de overheid op aangedrongen om dit geneesmiddel vroeger terugbetaald te krijgen dan de gebruikelijke lange en trage weg. Mede met de hulp van de IPWGBK wordt Herceptine terugbetaald vanaf 2006.

5. De Belgian Breast Meeting (BBM)

Sinds 2006 wordt in België de BBM georganiseerd. Europa Donna Belgium ligt mee aan de basis van deze meeting en is co-organisator. De BBM is een joint meeting van meerdere wetenschappelijke verenigingen en brengt medische experts in de verschillende specialismen nodig voor de behandeling van borstkanker bijeen, met name chirurgen, gynecologen, radiologen, oncologen, anatomopathologen, radiotherapeuten. Dit symposium wordt om de twee jaar georganiseerd.

6. Psychosociale bijstand

Van bij haar oprichting heeft Europa Donna Belgium er bij de overheid op aangedrongen om psychosociale begeleiding te verlenen aan mensen die de diagnose van kanker te horen krijgen. Dank zij ons toedoen wordt nu psychosociale bijstand verleend aan alle patienten met kanker en dit bij wet. (wet oncologisch zorgprogramma en wet rond borstklinieken)