Europese coalitie tegen borstkanker
Strijden voor een optimale zorg

NL DE

19-21 maart 2014 - 9de Europese Borstkankerconferentie ( EBCC) in Glasgow

Europa Donna is medeorganisator van dit belangrijk europees congres, Europa Donna Belgium zal deelnemen.

Het is een multidisciplinaire samenkomst voor alle beroepen die zich richten op de strijd tegen borstkanker.Dit wetenschappelijk congres heeft als doel de meest recente inlichtingen en evoluties mee te delen , te debateren over de meest optimale behandelingen  en deze nieuwe kennis over te dragen naar de dagelijkse praktijk.

De vraag « Leven met kanker » wordt niet alleen medisch bekeken maar ook met het oog op levenskwaliteit.

De Europese vereniging « Europa Donna » zal de resultaten van dit congres in haar programma opnemen om politiekers en beleidvoerders in te lichten over de verbeteringen in de strijd tegen borstkanker.

Voor inlichtingen : www.europadonna.org/events/ebcc-9.