Agenda 2014

Nov. 2014 – "opsporing" met Stichting tegen Kanker

Deelname door Europa Donna Belgium aan vergadering gewijd aan « opsporing » met Stichting tegen Kanker.

15 okt 2014 - Breast Health Day

Oktober, de roze maand. Maand voor sensibilisatie tegen borstkanker. Maand vol informatie, conferenties, activiteiten...

Zoals elk jaar is 15 oktober de internationale" Breast Health Day".

Het gedatailleerd programma vindt U op : www.breasthealthday.org

 

8 okt.2014 –Werken na borstkanker

Europa Donna Belgium werkt mee aan een studieproject over werkhervatting voor vrouwen na borstkanker : welke inlichtingen en begeleiding hebben deze vrouwen nodig wanneer ze wensen hun werk te hervatten en te behouden ?

Dit project (15/01/14-31/03/16)wordt gefinancierd door de Koning Boudewijnstichting in het kader van een vraag door Pink Ribbon. De studie wordt geleid door Prof.Ph.Mairiaux van de Universiteit Luik, in samenwerking met Prof. E.Van Hoof van VUB.

Meer inlichtingen over dit project "werkhervatting".

Sept 2014 - Europa Donna National Representative Day

Onze nationale vertegenwoordigster, Rita De Coninck heeft deelgenomen aan de europese activiteit.

September 2014 -brief naar de belgische Euro-parlementariërs

Op initiatief van de europese Europa Donna Coalitie stuurt Europa Donna Belgium een brief naar de belgische Euro-parlementariërs om hun aandacht te trekken op het "Breast Cancer Awareness Report” en de hieraan verbonden tentoonstelling die zal plaatsgrijpen in Straatsburg tijdens de deelzitting van 1-3 oktober.

20 juni 2014 – Golftornooi ten voordele van « de Koninklijke Villa in Oostende »

Europa Donna Belgium wordt vertegenwoordigd op dit tornooi ten voordele van dit centrum voor revalidatie oncologie patienten.

6 mei 2014 - 4de internationaal congres over Inflammatoire Borstkanker (IBC)

Europa Donna Belgium heeft deelgenomen aan de ronde-tafelconferentie .Het thema was »State of the art in diagnosis and treatment of Inflammatory Breast Cancer »

6 juni 2014 Golftornooi ten voordele van kankeronderzoek.

Europa Donna Belgium heeft deelgenomen.

3 juni 2014 - Symposium Voeding en Kanker

Eerste symposium Voeding en Kanker : namiddag met als doelpubliek artsen, dietisten, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en anderen die beroepshalve geinteresseerd zijn in voeding.

De onderwerpen zijn : kankerpreventie,welke voedingsadviezen geven bij welk type kanker, de rol van lichaamsbeweging bij kankerpreventie,tijdens en na de behandeling.

Plaats : Diamantcentrum, A.Reyerslaan 80,1030 Brussel.
Datum : dinsdag 3 juni 2014,13u-17u.

Verdere inlichtingen en inschrijving op de webpagina van het Symposium.

22 mei 2014 - De Stichting Kankerregister organiseert een informele bijeenkomst om een project voor te stellen voor de evaluatie van de kwaliteitsindicatoren i.v.m. de zorg voor borstkankerpatienten

Dank aan de steun en aan de financiële middelen die de Stichting tegen Kanker ter beschikking stelt kan de Stichting Kankerregister voor de periode 2007-2008 een evaluatie van de zorgindicatoren voorstellen(diagnose,TNM klassering,neoadjuvante behandeling,heelkunde,adjuvante behandeling) met overlevingscijfers i.v.m.borstkanker.

Dit voor de centra in Wallonië en in het Brussels hoofdstedelijk gewest.

Europa Donna deelt neem aan de bijeenkomst.

21 maart 2014 - 20 jaar Europa Donna

Het 20-jarig bestaan wordt gevierd  en er is uitnodiging voor een receptie.

Sinds haar oprichting is Europa Donna de verdediger van de vrouwen in de strijd tegen borstkanker. Na die 20 jaren zijn er 46 deelnemende landen bereikt.Aangezien veel nationale vertegenwoordigers deelnemen aan het EBCC zal Europa Donna van de gelegenheid gebruik ùmaken om die verjaardag te vieren.Een delegatie van EDB zal met plezier deelnemen.

20 maart 2014 - Algemene Vergadering Europa Donna

Ter gelegenheid van de Europa Donna Conferentie zal de algemene vergadering gehouden worden. De algemene vergadering die in nov.2013 in Praag gehouden werd heeft de zwaartepunten voor dit jaar vastgelegd. In Glasgow zullen de besturen van de verschillende landen van gedachten wisselen over de activiteten en strategiën, Europa Donna Belgium zal daaraan deelnemen.

19-21 maart 2014 - 9de Europese Borstkankerconferentie ( EBCC) in Glasgow

Europa Donna is medeorganisator van dit belangrijk europees congres, Europa Donna Belgium zal deelnemen.

Het is een multidisciplinaire samenkomst voor alle beroepen die zich richten op de strijd tegen borstkanker.Dit wetenschappelijk congres heeft als doel de meest recente inlichtingen en evoluties mee te delen , te debateren over de meest optimale behandelingen  en deze nieuwe kennis over te dragen naar de dagelijkse praktijk.

De vraag « Leven met kanker » wordt niet alleen medisch bekeken maar ook met het oog op levenskwaliteit.

De Europese vereniging « Europa Donna » zal de resultaten van dit congres in haar programma opnemen om politiekers en beleidvoerders in te lichten over de verbeteringen in de strijd tegen borstkanker.

Voor inlichtingen : www.europadonna.org/events/ebcc-9.

maart 2014 - coordinatie van de zorg in oncologie

De « Fondation contre le cancer »heeft een zitting gehouden met als thema de coordinatie van de zorg in oncologie. EDB heeft deelgenomen.

Europa Donna Belgium

Het niews

Rose oktober : Europa Donna Belgium op sociale netwerken

Oktober 2018 : Elke stap telt

15 oktober : Breast Health Day

>> Onze toekomstige activiteiten >>

Zich betrokken voelen

Als u onze doelstellingen onderschrijft nodigen we U uit om aan te sluiten

Lid worden

Een gift doen

Ons volgen et converseren

Europa Donna Belgium on Facebook Europa Donna Belgium on Twitter

Deze inlichtingen verspreiden