Europese coalitie tegen borstkanker
Strijden voor een optimale zorg

NL DE FR

Europa Donna Belgium onderschrijft de aanbeveling van het KCE om het multidisciplinair consult en de chirurgie bij borstkanker te concentreren in erkende coördinerende borstklinieken

ListeCliniqueDuSein mini.jpg

EUROPA DONNA BELGIË vzw is verheugd over het besluit van Minister Vandenbroucke om de terugbetaling te schrappen voor behandelingen van borstkanker die in niet erkende ziekenhuizen - op basis van de resultaten van de Studie door het KCE, worden verricht, daar deze het mogelijk maakt om alle vrouwen een optimale behandeling te geven en zo de genezingskansen te verhogen.

Zich hiervoor inzetten is één van de missies van Europa Donna België die reeds had meegewerkt aan de studie betreffende de oprichting van de Borstklinieken in 2003.

De strijd tegen kanker is echter veel meer. Dat is de reden waarom :

  •  een andere prioritair doel van Europa Donna België vzw bestaat in het steunen van een screening in het kader van een Programma volgens de Europese Richtlijnen (https://healthcare-quality.jrc.ec.europa.eu/ecibc), gezien dit meer waarborgen geeft wat kwaliteit, veiligheid en efficiëntie geeft dan de individuele screening.
  • de primaire preventie, en meer bepaald de voeding, moet uitgewerkt worden.

KCE report : Borstkankerzorg in centra met en zonder erkenning voor borstkanker – Is er een verschil ?  Leroy Roos, De Gendt Cindy, Bourgeois Jolyce, Verbeeck Julie, Savoye Isabelle, Silversmit Geert, Van Damme Nancy, Carly Birgit, Colpaert Cécile, Cusumano Pino, De Visschere Pieter, Decloedt Jan, Desreux Joelle, Duhoux François, Moretti Luigi, Roman Mirela, Taylor Donatienne, Veldeman Liv, Verhoeven Didier, Wildiers Hans. Health Services Research (HSR).  Brussels. Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). 2023. KCE Reports 365A.

Downloads : Synthese in het Nederlands &  Wetenschappelijke rapport in het Engels.

Waar zijn de borstkankerklinieken  ? De lijst met erkende borstklinieken is beschikbaar op onze website en op de website van de FOD Volksgezondheid.

Meer over de saga van de borstklinieken.