Europese coalitie tegen borstkanker
Strijden voor een optimale zorg

NL DE FR

Wist U ?

ruban-rose.PNG

Wist u dat vrouwen die een hoog risico vertonen op borstkanker gratis kunnen genieten van een jaarlijkse mammografie, echografie en MRI ?

Wist u dat vrouwen die een hoog risico vertonen op borstkanker ten gevolg van hun familiale antecedenten, gratis kunnen genieten van een jaarlijkse mammografie, een echografie en MRI op gelijk welke leeftijd 1 ? Dit is ook zo voor vrouwen die een behandeling volgen voor borstkanker of waar een precancereus letsel werd gediagnosticeerd.

In de praktijk moet een formulier ter staving van het verhoogd risico op borstkanker 2 gericht worden door de voorschrijvende arts aan de raadgevend geneesheer van de mutualiteit. Vervolgens moet de voorschrijvende arts enkel vermelden «sterk verhoogd risico profiel » op het voorschrift.


1. http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2015/11/25/2015022534/moniteur
2. https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/formulier_verordening20030728_bijlage_86.doc