IEEPO 2021

IEEPO vignette.jpg

Op 22 en 23 maart 2021 nam Europa Donna Belgium deel aan het netwerk voor uitwisseling van ervaringen van patiëntenorganisaties.

Deze activiteit werd door Roche georganiseerd.