Europese coalitie tegen borstkanker
Strijden voor een optimale zorg

NL DE FR

BRESO : Breast surgical oncology project certification

resources-1_breso-logo.jpg

Implementeren van een programma met kennis van theorie en praktijk, dat toegang geeft tot accreditatie, ter attentie van borstchirurgen.

Het heeft als objectief de theoretische vorming en de praktijk van de borstchirurgie te harmoniseren. Dit om een hoog kwaliteitspeil te beogen bij het behandelen van alle Europese vrouwen die aan borstkanker lijden.

Inderdaad, op dit ogenblik is het vormingsniveau erg heterogeen.

De uitvoering van dit initiatief te bevorderen, in alle Europese landen, is een prioriteit van de belangenbehartiging van Europa Donna.

Zie hieronder voor meer informatie :