Agenda 2016

Vroegere activiteiten

Ontvang je sleutelhanger Europa Donna België in 2017

Porte-clé Europa Donna Belgium

Als je lid wordt van Europa Donna Belgium of je lidmaatschap hernieuwt voor 2017 ontvang je deze sleutelhanger vanaf een jaarlijkse bijdrage van 25 Euro.

Als U onze doelstellingen onderschrijft en wenst mee te helpen aan verandering nodigen wij U uit om aangesloten lid te worden.

Daarvoor vragen wij U :

 • een mail te sturen aan info@europadonna.bemet Uw naam en postadres zodat U correspondentie en Newsletter kunt ontvangen.
 • en de som van 15 € te storten als jaarlijks lidgeld
  of een bedrag van 25 € of meer voor je ladmaatschap mét sleutelhanger.
  op rek.nr IBAN : BE42 0015 0438 8154
  BIC : GEBABEBB
  van Europa Donna V.Z.W
  W. Churchill-laan 11/30
  1180 Brussel
  met de vermelding «Bijdrage aangesloten lidmaatschap»

9 dec 2016 - congres van Koninklijke Belgische Vereniging voor fysische geneeskunde & revalidatie

Op 9 dec 2016 heeft Europa Donna Belgium het woord genomen tijden het congres van de congres van Koninklijke Belgische Vereniging voor fysische geneeskunde & revalidatie : E. Joos houdt een presentatie over "healthy lifestyle and physical fitness saves lives before, during and after breast cancer"


Procinciehuis - Leuven
Details : http://www.prmbelgium.org

 

18-20 novembre 2016 - European Breast Cancer Advocacy Training

Advocay Milan 2016 Photo de groupeDe voorzitster en de ondervoorzitters, E. Joos et M.C. Hames nemen dit jaar beiden deel aan de European Breast Cancer Advocacy Training Course in Milan. Erika Joos & Marie-Claire Hames

15 oktober 2016 - Persbericht Borstreconstructie

Europa Donna Belgium steunt dit vraag van Borstkanker-Vlaanderen vzw, de organisatie van alle patiëntenverenigingen, die vraagt dat het akkoord met RIZIV voor een betere terugbetaling van de borstreconstructies met eigen weefsel dringend wordt toegepast.

 

 

 

Ter nagedachtenis van professor Umberto Veronesi 1925-2016

Umbertto VeronesiEuropa Donna en Europa Donna Belgium betreuren het overlijden van onze stichter, professor Umberto Veronesi, een leider en pionier in het domein van borstkanker.

De vrouwen in België zullen hem eeuwig dankbaar zijn voor zijn bijdrage tot de verbetering van de chirurgische en medische aanpak van borstkanker.

Hij zal een bron van inspiratie blijven voor de inspanningen en de strijd tegen borstkanker waarvoor wij ons inspannen.

 

 

 

 

15 oktober 2016 - Breast Health Day

Healthy Lifestyle for Breast HealthZoals elk jaar is 15 oktober de internationale" Breast Health Day". Oktober, de roze maand. Maand voor sensibilisatie tegen borstkanker. Maand vol informatie, conferenties, activiteiten...

 

Het gedatailleerd programma vindt U op : www.breasthealthday.org

 

2 oktober 2016 - Jaarlijkse Algemene Vergadering van Europa Donna Belgium

Op 1-2 oktober 2016, Bestuursvergadering en Algemene Vergadering van Europa Donna Belgium in het ‘Château des Poccards’. Een goede gelegenheid om een balans van de werkzaamheden op te maken en na te denkedn over verdere actie van Europa Donna Belgium gedurende teambuilding activiteiten.

27 september 2016 - Een gezond leven, voor en na borstkanker.

De avond van 27 september werd de 2de editie van ‘Een gezond leven, voor en na borstkanker’ gehouden en was een groot succes. Een 50-tal jong en oudere deelnemers waren erop aanwezig.

Europa Donna Belgium nodigt jullie uit aan een avond
"Een gezond leven, voor en na borstkanker" deel te nemen.

Programma

18.00 Onthaal en broodjes

19.00 Met plezier, gezond eten!
M-Cl. Hames

19.45 Borstklinieken
B. Carly

20.00 Plezierig bewegen is gezond
E. Joos

20.45 Verrassingsakte

22.00 Einde van de sessie

Plaats:
Grote Zaal
11 Cellebroedersstraat
1000 Brussel
Parking Priemstraat

Datum :
Dinsdag 27 september 2016

24 september 2016 - Europa Donna Europe – Advocacy Leader Conference

Op 24 en 25 september, gedurende de Europa Donna Breast Cancer Advocacy Leader Conference over de thema “Building our Organizations for the Future”, is V. Zabala, Europees afgevaardigde van Europa Donna Belgium, naar Milaan gereisd, waar zij de pas verkozen bestuursters van Europa Donna Europa ontmoet heeft.  

24 september 2016 - Congres van de la Belgian Society of Lymphology

E. Joos, voorzitter van Europa Donna Belgium heeft deelgenomen aan de Congres van de Belgian Society of Lymphology.

1rst Belgian Society of Lymphology (BeSL) Meeting : Scientific and for the Patients. Détails : http://besl.be

10 jarig bestaan van de ‘Vlaamse borstverpleegkundigenverpleegkundigen'

Op 23.9.2016 heeft Europa Donna Belgiumhet woord genomen tijden het 10 jarig bestaan van de ‘Vlaamse borstverpleegkundigen’ : R. De Coninck houdt een presentatie over de borstverpleegkundigen van het eerste uur en B. Carly over "10 jaar borstklinieken: een terugblik ... en nu?".

23-24 juni 2016 - Breast cancer forum

Europa Donna Belgium heeft deelgenomen aan het Breast cancer group forum over "Improving the outlook for women with breast cancer" georganiseerd in Milan op 23 /24 juni 2016

Bij gelegenheid van dit forum, Europadonna Cyprus en Georgië stelden hun activiteiten voor en Susan Knox benadrukte nog eens dat de Europese guidelines voor borstklinieken bestaan. Tegen 2018 zouden ze in voege moeten zijn zodat een accreditering in de EU landen voor bestaande borstklinieken kan toegekend worden. Ze benadrukte de bekendmaking hiervan bij onze regeringen.

Er volgde een sessie met uitleg hoe de sociale media in te schakelen in het bereik van patënten, politiekers, instanties voor patiëntengroeperingen.

De sociale media worden steeds belangrijker in het informeren van vrouwen over borstkanker : bekij dit filmpje "van theorie naar praktijk voor allen"

 

16 april 2016 - Een gezond leven, voor en na borstkanker.

Europa Donna Belgium nodigt jullie uit aan een ochten "Een gezond leven, voor en na borstkanker" deel te nemen

De vergadering werd afgesloten met een verrassing : we kregen een yoga initiatie van 1 uur door yoga lerares Tanisha Lindeman-Beccera uit Den Haag.

yoga lerares Tanisha Lindeman-Beccera Programma

9.00 Onthaal en koffie/the

9.30 Met plezier, gezond eten!
M-Cl. Hames

10.15 Koffie/Thepauze

10.45 Plezierig bewegen is gezond.
E. Joos

11.30 Verrassingsakte

12.00 Lunch.

Gelieve voor 13 april 2016 in te schrijven.

Plaats:
Grote Zaal
J. Vander Vekenstraat 158
1780 Wemmel

Datum :
16 april 2016

 

10th European Breast Cancer Conference (EBCC-10)

EBCC 10

Op 9, 10 et 11 maart zijn V. Zabala, B. Carly, M-C. Hames, E. Joos, ledden van Europa Donna Belgium, naar Amsterdam gereisd om de dagen gewijd aan de nieuwe borstklinieken bij te wonen gedurende de European Breast Cancer Conference in 2016 (EBCC-10).

Deze meeting was eerder sociaal dan wetenschappelijk gericht. Details: http://www.ecco-org.eu/Events/EBCC10

Bij deze gelegenheid, Europa Donna Belgium werd ook vriendelijk ontvangen door Europa Donna Nederland en het contact was goed.

EORTC - Patient Days 2016

Op 3 en 4 maart 2016 heeft Europa Donna Belgium met A. Van Herck en Ch. Goossens deelgenomen aan de EORTC, meeting gehouden ter attentie van patiënten om ze aan te moedigen aan klinische onderzoeken deel te nemen.

Details : http://www.eortc.org/patientdays

Patient days 2016

Werelddagen gewijd aan kanker

werelddagen gewijd aan kankerOp 4 februari heeft de voorzitster van Europa Donna Belgium, E. Joos in Vancouver, Canada, deelgenomen aan de 4 werelddagen gewijd aan kanker

Europa Donna Belgium

Het niews

Rose oktober : Europa Donna Belgium op sociale netwerken

Oktober 2018 : Elke stap telt

15 oktober : Breast Health Day

>> Onze toekomstige activiteiten >>

Zich betrokken voelen

Als u onze doelstellingen onderschrijft nodigen we U uit om aan te sluiten

Lid worden

Een gift doen

Ons volgen et converseren

Europa Donna Belgium on Facebook Europa Donna Belgium on Twitter

Deze inlichtingen verspreiden