Europese coalitie tegen borstkanker
Strijden voor een optimale zorg

NL DE

September 2014 -brief naar de belgische Euro-parlementariërs

Op initiatief van de europese Europa Donna Coalitie stuurt Europa Donna Belgium een brief naar de belgische Euro-parlementariërs om hun aandacht te trekken op het "Breast Cancer Awareness Report” en de hieraan verbonden tentoonstelling die zal plaatsgrijpen in Straatsburg tijdens de deelzitting van 1-3 oktober.