Lid worden

Waarom en hoe lid worden van Europa Donna Belgium?

De vereniging

Europa Donna Belgium is een vzw met als doelstelling de strijd te voeren tegen de borstkankerplaag. De statuten van de vereniging werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2000.

De Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering bestaat volledig uit vrijwilligers.

Waarom lid worden van Europa Donna Belgium?

 • Om onze talrijke acties te ondersteunen.
 • Om goed geïnformeerd te zijn over borstkanker en de strijd tegen borstkanker in België.
 • Om op de hoogte te zijn van Belgische en Europese politieke beslissingen of ontwikkelingen in verband met borstkanker.
 • Om uw stem te laten horen.
 • Om te helpen verbeteringen te brengen in:
  • De kwaliteit van de borstkankerscreening.
  • De psychologische ondersteuning van borstkankerpatiënten en hun naasten.
  • De mogelijkheden om deel te nemen aan onderzoeken.
  • De multidisciplinaire aanpak van de behandeling (in het kader van borstklinieken)
  • De administratieve verplichtingen om bepaalde terugbetalingen te verkrijgen.

 

 

Elke dag krijgen 15 vrouwen in België
te horen dat ze aan borstkanker lijden!

Dank ons te steunen door lid te worden van Europa Donna Belgium

Als U onze doelstellingen onderschrijft en wenst mee te helpen aan verandering nodigen wij U uit om aangesloten lid te worden.
Daarvoor vragen wij U :
 • een mail te sturen aan info@europadonna.bemet Uw naam en postadres zodat U correspondentie en Newsletter kunt ontvangen.
 • en de som van 15 € te storten als jaarlijks lidgeld
  of een bedrag van 25 Euro of meer voor je ladmaatschap mét sleutelhanger.
  op rek.nr IBAN : BE42 0015 0438 8154
  BIC : GEBABEBB
  van Europa Donna V.Z.W
  W. Churchill-laan 11/30
  1180 Brussel
  met de vermelding «Bijdrage aangesloten lidmaatschap»
Indien U nog meer betrokken wil zijn in de activiteiten van Europa Donna Belgium kan U ook eventueel « effectief » lid worden. Effectieve leden die hun jaarlijkse bijdrage betalen hebben stemrecht op de algemene vergadering.

Om effectief lid te worden : 

 • Effectieve leden moeten vrouwen zijn, het zijn vrijwilligsters. Indien het om een rechtspersoon gaat moet deze vertegenwoordigd zijn door vrouwen.
 • Kandidaten kunnen een gemotiveerde schriftelijkee vraag insturen.De raad van beheer beslist soeverein over de toelating van effectieve nieuwe leden
 • Het jaarlijks lidgeld van effectieve leden is bepaald op 15 € te storten
  op rek.nr IBAN : BE42 0015 0438 8154
  BIC : GEBABEBB
  van Europa Donna V.Z.W
  W. Churchill-laan 11/30
  1180 Brussel
  met de vermelding «Bijdrage effectief lidmaatschap»

Wat krijgt u als lid van Europa Donna Belgium?

 • Nieuwsbrief
  Ons tijdschrift verschijnt minstens eens per jaar. Er komen overzichtsartikelen in voor in verband met borstkankerproblematiek.
 • Gratis congresdeelname
  Onze vereniging organiseert een multidisciplinair congres in België over borstkanker waaraan patienten, professonele zorgverleners en politieke vertegenwoordigers deelnemen.
  Het doel van dit congres is een forum te vormen waarop over grote actuele vragen kan gediscuteerd worden en waarop mededelingen gedaan worden over de meest recente ontwikkelingen.
  Het is een uitzonderlijke gelegenheid voor de continuë vorming van beroepsmensen maar ook een gelegenheid om contacten te leggen en om vragen te stellen.
  Deze congressen zijn steeds een verrijking voor onze groepering.


 

Hoe groter onze vereniging wordt,
hoe groter de druk wordt die we kunnen uitoefenen,
hoe sterker onze positie!

Europa Donna Belgium

Het niews

Rose oktober : Europa Donna Belgium op sociale netwerken

Oktober 2018 : Elke stap telt

15 oktober : Breast Health Day

>> Onze toekomstige activiteiten >>

Zich betrokken voelen

Als u onze doelstellingen onderschrijft nodigen we U uit om aan te sluiten

Lid worden

Een gift doen

Ons volgen et converseren

Europa Donna Belgium on Facebook Europa Donna Belgium on Twitter

Deze inlichtingen verspreiden