De 10 doelstellingen van Europa Donna

 1. De verspreiding en uitwisseling van concrete en actuele informatie over borstkanker in Europa bevorderen.
 2. Breast awareness (aandacht van vrouwen voor hun borsten) promoten.
 3. Nadruk leggen op de noodzaak van een kwaliteitsvolle borstkankerscreening en vroegtijdige opsporing.
 4. Pleiten voor de toepassing van een optimale behandeling van vrouwen met borstkanker.
 5. Aandringen op kwaliteitsvolle medische, psychische en sociale begeleiding van de vrouw tijdens en na de behandeling.
 6. Pleiten voor een degelijke opleiding van gezondheidswerkers.
 7. Goede praktijkvoering erkennen en ijveren voor de verdere ontwikkeling van richtlijnen daarvoor.
 8. Regelmatige kwaliteitscontroles eisen van medische en technische uitrusting.
 9. Ertoe bijdragen dat alle vrouwen:
  • de therapiekeuzes begrijpen die hen worden voorgesteld,
  • weten wat een deelname aan klinische studies inhoudt,
  • ervan op de hoogte zijn dat zij recht hebben op een tweede opinie.
 10. Het wetenschappelijk onderzoek in zake borstkanker stimuleren.

Europa Donna Belgium

Het niews

Rose oktober : Europa Donna Belgium op sociale netwerken

Oktober 2018 : Elke stap telt

15 oktober : Breast Health Day

>> Onze toekomstige activiteiten >>

Zich betrokken voelen

Als u onze doelstellingen onderschrijft nodigen we U uit om aan te sluiten

Lid worden

Een gift doen

Ons volgen et converseren

Europa Donna Belgium on Facebook Europa Donna Belgium on Twitter

Deze inlichtingen verspreiden